INFORMACJA DLA EKSPLOATUJĄCYCH WÓZKI JEZDNIOWE (WIDŁOWE)

 

W związku z przydzieleniem Urzędowi Dozoru Technicznego (UDT) przez Prezesa Rady Ministrów nowych zadań związanych z zapewnieniami bezpieczeństwa pracy wózków jezdniowych (widłowych) informujemy Państwa, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. nr 74, poz.676) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 28, poz. 240), z dniem 18 sierpnia 2003 r. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu.

 

W naszej ofercie:

  • dokumentacje techniczno ruchowe
  • kompletny zestaw dokumentacji dla serwisów i uzytkowników wózków widłowych niezbędnych do rejestracji urządzenia w UDT.
  • diagramy udźwigu
  • tabliczki i naklejki ostrzegawcze
  • tabliczki znamionowe zastępcze
  • dzienniki konserwacji
  • łańcuchy podnoszenia
  • widły do wszystkich rodzajów wózków widłowych
  • pasy bezpieczeństwa, fotele operatorów, koguty, sygnalizatory dźwiękowe, sygnały cofania