Polityka prywatności - RODO

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych chcielibyśmy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych przez DH Wózki Widłowe Dariusz Holc

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

 1. CO TO JEST RODO?

RODO jest skrótem używanym dla Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96?WE.

 1. JAKI JEST CEL WPROWADZENIA RODO?

Ujednolicenie zasad przetwarzania danych w Unii Europejskiej.

 1. KIEDY RODO WCHODZI W ŻYCIE?

RODO wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

 

INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Kto jest Administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest DH Wózki Widłowe Dariusz Holc, z którą można się skontaktować w następujący sposób:

 • pisemnie na adres ul. Rysia 6, 87-800 Włocławek
 • e-mail:  biuro@d-h.com.pl
 • telefonicznie: 725 161 314

 

 1. W jakim celu dane są przetwarzane?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • realizacji czynności zawarcia lub wykonania umowy, zlecenia lub zamówienia i świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług lub sprzedaży lub najmu rzeczy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
 • realizacja obowiązku przewidzianego prawem, w szczególności sporządzenia i przechowywania dokumentacji, wystawiania i przechowywania faktur, dokumentów księgowych, w tym również dla celów archiwizacyjnych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez firmę np. wtedy gdy działamy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego firmy, ochrony praw firmy, marketingu bezpośredniego, potwierdzenia wykonania zobowiązań przez firmę, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, procesów sądowych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt f RODO,
 • odpowiedzi na zapytania np. poprzez formularz kontaktowy, email, telefon, portal społecznościowy  – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt a RODO,
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa odrębnych zgód – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt a RODO.

 

 1. Kto może być odbiorcą danych osobowych?

Dane mogą być udostępnione innym odbiorcom w celu wykonania umowy/zlecenia/zamówienia z Państwem, w celu wykonania ciążącego na firmie obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej.

 

         Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów:

 • Podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora i osoby działające z upoważnienia takich podmiotów przetwarzającym, np. dostawcy usług, banki, firmy windykacyjne, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, podmioty, współpracujące z firmą, w celu świadczenia usług marketingowych, podmioty audytujące,
 • Podmiotom uprawnionym do uzyskania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania  w przypadku zgłoszenia przez taki organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. toczące się postępowanie karne).

 

 1. Przez jaki okres czasu przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, dla których dane są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, lecz nie dłużej niż przez okres zabezpieczenia do postępowań prawnych oraz do czasu uzyskania potwierdzenia o przedawnieniu roszczeń Państwa lub firmy.

 

 1. Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Jeżeli przetwarzanie odbywa na podstawie zgody to również przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed dokonaniem jej cofnięcia.

Jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą prawnym).

            Firma DH Wózki Widłowe w celu realizacji Pani/Pana prawa może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości.

 

 1. Czy  istnieje obowiązek podania danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niektóre dane mogą być oznaczone jako niezbędne do świadczenia usług lub sprzedaży lub najmu rzeczy lub wykonania wnioskowanych czynności i wówczas ich niepodanie uniemożliwi wykonanie usług, dokonanie sprzedaży lub najmu rzeczy lub wykonanie wnioskowanych czynności.

 

 1. Czy firma korzysta z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych przez nas treści marketingowych, ofert lub informacji do Pani/Pana zainteresowań oraz działalności gospodarczej lub zawodowej.

Podane przez Panią/Pana dane nie będą jednak przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Na podstawie art. 21 ust. 4 RODO informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć do Administratora, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 1.